צוות החברה


רחלי קבסה

מנכ"לית החברה

נורית ברון

סמנכ"לית